Rozsah naší činnosti

  • vypracování dokumentace pro pozemní, inženýrské a technologické stavby a objekty a technologická zařízení
  • vypracování dokumentace zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu (dokumentace současného stavu)
  • vypracování územně plánovací dokumentace (urbanismus a územní plánování)
  • vypracování projektové dokumentaci stavby – všechny stupně (IZ,studie, UR, DSP, DVZ, DPS, AD)
  • vypracování nákladové části staveb ( kalkulace, výkazy výměr, rozpočty)
  • vyhotovení projektové dokumentace interiéru
  • vypracování dokumentace bouracích prací
  • zajištění inženýrské činnosti (UR, SP, kolaudace, stavební dozor, TDI)

1991 -2011 20 let od založení atelieru